مجتمع آموزشی مهر علوی مشهد

 • امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • top-baner

   
   

  مجتمع آموزشی مهرعلوی

  دانش‌آموزان اين مدرسه همگي از داشتن نعمت پدر محروم و تعداد زيادي از آن‌ها مادر هم ندارند. مدرسه با کمک کميته امداد و خيريه‌ها اين کودکان را شناسايي کرده و برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي‌شان در نظر مي‌گيرد. بسياري از حاجات مادي و معنوي اين کودکان در همين مدرسه برآورده مي‌شود. مدرسه در حد توانش حتي به مواردي چون کمک به خانواده‌ها در اموري مثل عمل جراحي و يا آموزش مادران کمک مي‌کند و در نظر دارد تا دانشگاه در کنار اين کودکان بماند . دانش‌آموزان مدرسه از اطراف شهر به کمک 9 دستگاه ميني بوس و چند خودرو سواري به مدرسه مي‌آيند ...

   
   
   
   
  محل کنونی شما:
   
   
  • 12.jpg
  • 14.jpg
  • 5.jpg
  • 16.jpg
  • 1.jpg
  • 13.jpg
  • 17.jpg
  • 37.jpg
  • 15.jpg
  • 11.jpg
  • 39.jpg
  • IMG_5064.jpg
   
   
   
   

  مسابقه قرائت قرآن ونماز

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  به منظور تحكيم پيوند دانش آموزان با قرائت قرآن و نماز در مجتمع آموزشي مهرعلوي مسابقه قرائت قرآن و همچنين قرائت صحيح نماز برگزار مي گردد.

  موارد مسابقه به شرح زير است:

  1-حفظ آيات شريفه 119-94 سوره مباركه بقره ويژه پايه دوم

  2- حفظ آيات شريفه 146-120 سوره مباركه بقره ويژه پايه سوم

  3- حفظ آيات مباركه 176-147 سوره مباركه بقره ويژه پايه چهارم

  4- قرائت صحيح نماز و همچنين اذان واقامه براي كليه پايه ها برگزار مي گرددو نفرات اول تا سوم در هر رشته مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

   
   
   
   
  طراحی سایت