مجتمع آموزشی مهر علوی مشهد

 • امروز سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 • top-baner

   
   

  مجتمع آموزشی مهرعلوی

  دانش‌آموزان اين مدرسه همگي از داشتن نعمت پدر محروم و تعداد زيادي از آن‌ها مادر هم ندارند. مدرسه با کمک کميته امداد و خيريه‌ها اين کودکان را شناسايي کرده و برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي‌شان در نظر مي‌گيرد. بسياري از حاجات مادي و معنوي اين کودکان در همين مدرسه برآورده مي‌شود. مدرسه در حد توانش حتي به مواردي چون کمک به خانواده‌ها در اموري مثل عمل جراحي و يا آموزش مادران کمک مي‌کند و در نظر دارد تا دانشگاه در کنار اين کودکان بماند . دانش‌آموزان مدرسه از اطراف شهر به کمک 9 دستگاه ميني بوس و چند خودرو سواري به مدرسه مي‌آيند ...

   
   
   
   
  محل کنونی شما:
   
   
  • 14.jpg
  • 13.jpg
  • 1.jpg
  • IMG_5064.jpg
  • 15.jpg
  • 11.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 12.jpg
  • 39.jpg
  • 5.jpg
  • 37.jpg
   
   
   
   

  كسب مقام دوم در رشته كتابخواني

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  به حول وقوه الهي وعنايت ابوالايتام ،اميرالمومنين حضرت علي بن ابيطالب (عليه السلام)دانش آموزسيديزدان فاضلي   از كلاس ششم يك دبستان مهر علوي توانست مقام دوم مسابقات كتابخواني از سري مسابقات فرهنگي وهنري ناحيه چهار مشهد را كسب نمايد . اين موفقيت را به كليه مربيان آموزشگاه تبريك مي گوييم.

   
   
   
   
  طراحی سایت