برگزاری جشن قرآن پا یه اول ابتدایی

چاپ
جشن  آغاز  فراگیری قرآن کریم ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مهرماه 1398 باحضور اولیا و دانش آموزان عزیز مهرعلوی برگزار گردید.