اهدای بسته لوازم التحریر

چاپ
با همت خیرین محترم بسته کامل لوازم التحریر به تمامی دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی اهدا گردید.