مراسم زیارت عاشورا

چاپ
 مراسم زیارت عاشورا به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه با حضور دانش آموزان و مربیان محترم برگزار می گردد.