آغاز پیش ثبت نام مجتمع مهرعلوی

چاپ

با تمام شدن امتحانات دانش آموزان ، مرحله پیش ثبت نام در مجتمع آموزشی مهرعلوی آغاز گردید.

تلفن مقطع ابتدایی جهت پیش ثبت نام: 05137232110

تلفن مقطع متوسطه اول جهت پیش ثبت نام: 05137412112