مجتمع آموزشی مهر علوی مشهد

 • امروز يكشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
 • top-baner

   
   

  مجتمع آموزشی مهرعلوی

  دانش‌آموزان اين مدرسه همگي از داشتن نعمت پدر محروم و تعداد زيادي از آن‌ها مادر هم ندارند. مدرسه با کمک کميته امداد و خيريه‌ها اين کودکان را شناسايي کرده و برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي‌شان در نظر مي‌گيرد. بسياري از حاجات مادي و معنوي اين کودکان در همين مدرسه برآورده مي‌شود. مدرسه در حد توانش حتي به مواردي چون کمک به خانواده‌ها در اموري مثل عمل جراحي و يا آموزش مادران کمک مي‌کند و در نظر دارد تا دانشگاه در کنار اين کودکان بماند . دانش‌آموزان مدرسه از اطراف شهر به کمک 9 دستگاه ميني بوس و چند خودرو سواري به مدرسه مي‌آيند ...

   
   
   
   
  محل کنونی شما:
   
   
  • 11.jpg
  • 39.jpg
  • 12.jpg
  • 16.jpg
  • 15.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 37.jpg
  • IMG_5064.jpg
  • 17.jpg
  • 14.jpg
  • 13.jpg
   
   
   
   

  توزيع كتب آموزشي مرآت

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  همزمان با روزهاي آغازين سال تحصلي به جهت تقويت بنيه علمي دانش آموزان كتب آموزشي مرآت بين تمامي دانش آموزان مجتمع آموزشي مهرعلوي توزيع گرديد.
   
   
   
   
  طراحی سایت